Unser Team.

Geschäftsführung

SZentrum Manfred Berkmann Portrait

Manfred Berkmann
Geschäftsführer
Tel.: +43 (0) 5242/6960-107
Mail: m.berkmann@schwaz.at

Unser Team.

Geschäftsführung

SZentrum Manfred Berkmann Portrait

Manfred Berkmann
Geschäftsführer
Tel.: +43 (0) 5242/6960-107
Mail: m.berkmann@schwaz.at

Mitarbeiter:innen

SZentrum Andreas Brunner Portrait

Andreas Brunner
Marketing und Events
+43 (0) 5242/6960-103
a.brunner@schwaz.at

SZentrum Mathias Ringler Portrait

Mathias Ringler
Projekte
+43 (0) 5242/6960-105
m.ringler@schwaz.at

SZentrum Salome Dengler Portrait

Salome Dengler
Administration
+43 (0) 5242/6960-114
s.dengler@schwaz.at

Techniker

SZentrum Sigi Konzett Portrait

Sigi Konzett
Veranstaltungstechnik
+43 (0) 5242/6960-101
s.konzett@schwaz.at

SZentrum Dieter Kurz Portrait

Dieter Kurz
Veranstaltungstechnik
+43 (0) 5242/6960-101
d.kurz@schwaz.at

SZentrum Joe Schoepf Portrait

Joe Schöpf
Set-Up